YProsiect

English version

Prosiect amlweddog oedd Astudiaeth o Gynefin Morol Môr Hafren Allanol (2003-2006), a oedd yn cyfuno arbenigedd daearegol, bywydegol, dehongliadol ac addysgiadol Arolwg Daearegol Prydain ac Amgueddfa Cymru
mewn ardal â photensial o adnoddau agregau morol.

Dyma rai o'r deunyddiau a gynhyrchwyd drwy'r prosiect:

•Adroddiad Ymchwil Wyddonol sÿn cynnwys manylion am gynefinoedd gwely'r môr a bywyd anifeiliaid cysylltiedig
The Outer Bristol Channel Marine Habitat Study by A.S.Y. Mackie, J.W.C. James, E.I.S. Rees,
T. Darbyshire, S.L. Philpott, K. Mortimer, G.O. Jenkins & A. Morando. BIOMÔR Reports 4: 500 pp.*
• DVD-ROM Rhyngweithiol o'r Prosiect yn rhad ac am ddim
• Arddangosfa Deithiol Archwilio Gwely'r Môr
• Adroddiad ar Addysg ac Allgymorth
• CD-ROM Dwyieithog Addysgol Rhyngweithiol Archwilio Gwely'r Môr rhad ac am ddim
• Gwefannau: www.amgueddfacymru.ac.uk www.bgs.ac.uk www.marlin.ac.uk

Darparodd y Swyddog Allgymorth Morol yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru wybodaeth a gweithgareddau mynediad agored i bawb a oedd â diddordeb yn y prosiect drwy gydol 2005-2006. Cynlluniwyd amrywiaeth o
weithdai'n arbennig ar gyfer ysgolion i gyd-fynd â gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol.

* Ar gael am £8 (cost pecynnu a phostio) Cysylltwch â: obc@amgueddfacymru.ac.uk

Contact | sitemap | help |Website developed and hosted bymarlin logo